Ph-kalk

160 kr

pH-Kalken består av en blandning av kalcit (vit dubbelspat) samt en kritbergart med högt magnesiuminnehåll ? alltså två helt vanliga bergarter. Båda bergarterna är produktionsgodkända i Sverige.
Naturligt bunden kalk, som i detta fall, kan inte överdoseras. Detta beror främst på att bisköldkörtlarna samt sköldkörteln reglerar kalciumnivåerna i kroppen. Kalcium är den enda mineral som har egna körtlar. Kalköverskottet går helt enkelt ut via avföringen. Detta gäller oralt tillförd, biologisk, basisk, naturlig kalk från kalcium/ magnesiumbergarter. Ingen kemisk bindning för att ”lura” in t ex kalcium förekommer. Tillverkat, s k högupptagligt kalk kan störa kroppens/tarmens ordning.
Däremot skulle magnesiuminnehållet (om det skulle vara för högt) kunna störa tunntarmen och sköldkörteln. Rätt proportion av magnesium i förhållande till kalcium anses för människan ligga mellan 20 och 30% magnesium.

pH-KALKen tillför inte bara kalcium och magnesium, utan även karbonater. Deras kanske viktigaste egenskap är att de basgör (pH-reglerar) kroppen (karbonater används även för att höja pH-värdet i bl a sura sjöar), samt hjälper kroppen själv reglera kalcium-magnesiumupptaget från pH-KALKen.

Så gott som alla preparat på marknaden är till för underhållsdosering.

pH-KALK är även till för terapeutisk avsyrning.

Kategori: